Tsuchiya Koitsu, Maiko Beach C’è una meta per il vento d’inverno: il rumore del mare. (Ikenishi Gonsui)

kogarashi no hate wa arikeri umi no oto

Nell’immagine: Tsuchiya Koitsu, La spiaggia di Maiko